"Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД обяви процедура за представяне на оферти от банки с предмет: "Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

 

Техническото задание за участие в процедурата може да намерите тук.