“Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД ще подкрепи Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, която ще се проведе в периода 6-8 октомври 2016 г. в к. к. Албена.

 

В рамките на съпътстващото изложение „Общинско ЕКСПО” на специален щанд  ще бъдат предлагани  информационни и рекламни материали. Експерти на фонд ФЛАГ ще са на разположение през цялото време на събитието за предоставяне на конкретна информация и консултации, свързани с възможностите за финансиране на инфраструктурните проекти на българските общини.