След успешно проведена процедура за избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми, ФЛАГ сключи два нови договора за кредит със „СИБанк“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД, с които е осигурен допълнителен ресурс в размер на 80 млн. лв. за подкрепа на инвестиционните проекти на общините от настоящия Програмен период 2014 – 2020 г. Това позволи фонд ФЛАГ да намали стойността на Базовия лихвен процент, като компонентът „надбавка на ФЛАГ“, който изразява цената на капитала на фонда, се измени от 1.78 % на 1.083 %.

 

Промяната се прилага за всички действащи и нови договори, считано от 1 декември 2016 г.

 

Ръководството на фонда продължава да търси още възможности за поевтиняване на цената на кредитните продукти и повишаване на ефективността и качеството на предоставяните услуги.