Във връзка с отбелязването на 10 години от създаването си, фонд ФЛАГ ще вземе участие в предстоящото ХХХ-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България, което ще се проведе на 23 февруари 2017 г.

 

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от 10-годишната дейност на фонда и възможностите, през настоящия програмен период 2014 – 2020 г., за бъдещи партньорства и експертна и финансова подкрепа на общините, при изпълнението на инвестиционните им програми и проектите финансирани със средства от Европейския съюз.