"Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД удостои с отличия своите най-активни партньори-общини на официална церемония, провела се в рамките на XXX-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Отличията се връчват по повод 10-годишната дейност на ФЛАГ като дългов инструмент на държавната политика за регионално развитие, осигуряващ навременна финансова помощ за общинските инвестиционни програми.

Г-н Добромир Симидчиев - Председател на Съвета на директорите на фонд ФЛАГ и г-жа Надя Данкинова - Изпълнителен директор на фонд ФЛАГ, връчиха отличията на най–изявените общини.

Церемонията започна с връчване на отличие на общината, с която е сключен първият договор за кредит от фонд ФЛАГ през февруари 2009 г. - община Мадан.

За най-голям брой проекти, реализирани с финансовата подкрепа на ФЛАГ, отличия получиха: община Гоце Делчев със 17 договора за кредит, с които е подкрепено изпълнението на 19 проекта; община Смолян - с 15 договора за кредит и 17 изпълнени проекта; общините Дупница, Петрич и Варна, които имат по 14 договора за кредит.

Отличия за най-мащабно финансиране от ФЛАГ получиха община Стара Загора, община Свиленград и община Габрово.

Със специална награда бе отличено Националното сдружение на общините в Република България, което стои в основата на идеята за създаване на фонда и винаги през годините е подкрепяло развитието му, съдействало е за популяризиране на политиките и възможностите, които ФЛАГ предлага, предлагало е идеи за развитието и утвърждаването на дружеството като финансов инструмент за постигане на качествена промяна в развитието на българските общини и региони.