С изискан коктейл, много гости и специална музикална програма, на 7 март 2017 г. „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД отбеляза официално своя 10-годишен юбилей.

Сред официалните гости на събитието бяха г-жа Валентина Върбева – заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, г-н Любен Дичев - заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството, г-н Румен Брусарски - заместник-министър на финансите, представители на управляващите органи на Оперативните програми, на банките-партньори, Националното сдружение на общините в Република България, част от основателите на фонда през 2007 г.

На специално изготвена за случая импресия бяха представени резултатите от 10-годишната дейност на фонда - предоставени заеми за почти 1 млрд. лева, подкрепени над 750 общински проекта на обща стойност близо 5 млрд. лева, финансирани проекти от  целия спектър на икономическите дейности, изградено партньорство и доверие с 200 от българските общини, избрали фонд ФЛАГ за свой кредитор.

Г-н Добромир Симидчиев – Председател на Съвета на директорите на фонд ФЛАГ и г-жа Надя Данкинова - Изпълнителен директор на фонд ФЛАГ, изразиха своята благодарност към всички хора и институции, допринесли за отчетените успехи, като подчертаха, че ФЛАГ отбелязва своя 10-годишен юбилей с визия за развитие и създаване на нови финансови продукти в подкрепа на местните власти.

Със специални награди бяха отличени партньорите на ФЛАГ с най-съществен принос за създаването и развитието на фонда - Европейска банка за възстановяване и развитие и УниКредит Булбанк ЕАД.

Европейска банка за възстановяване и развитие е първия кредитор и партньор на фонд ФЛАГ, благодарение на която фондът изгради политики и правила, които да гарантират устойчивост, проследимост, прозрачност на дейността. В нейно лице ФЛАГ имаше постоянен коректор в търсенето на верния път за развитие.

УниКредит Булбанк ЕАД е управляваща банка на дружеството през всичките години от 2009 г. до днес. Неизбежно банката и екипа, който работи по отношение на изпълнение на договора за управляваща банка са ключов партньор и имат своя принос за успешното развитие на ФЛАГ.