Фонд ФЛАГ взе участие в Юбилейната ХХ-та Национална среща на финансистите от общините, която се проведе между 1 и 3 юни в к.к. Боровец със съдействието и подкрепата на община Самоков.

Участници в срещата бяха над 400 финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, кметове,  председатели на постоянни комисии и общински съветници  от 122 общини, представители на Парламентарните комисии по „Бюджет и финанси“ и по „Регионална политика, благоустройсво и местно самоуправление“ в  44-то Народно събрание.

По време на работните сесии изпълнителният директор на фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова представи напрупания опит в работата с финансови инструменти чрез дъщерното дружество на ФЛАГ – „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД (ФУГРС), като един от двата фонда за градско развитие в България. Основен акцент в изказването на г-жа Данкинова бяха възможностите на общините във връзка с използването на финансовите инструменти и предизвикателствата пред ФЛАГ за участие като финансов посредник за финансови инструменти в настоящия Програмен период 2014 – 2020 г.

В рамките на форума представителите на общините заявиха своя интерес за партньорство с фонд ФЛАГ и през настоящия програмен период, като бяха дискутирани и възможностите за структуриране на нови финансови инструменти и продукти в подкрепа на инвестиционните програми на местните власти.

В края на срещата бяха отличени тазгодишните носители на приза „Финансист-Новатор“ за 2017 г. В категорията голяма община - общини с над 60 хиляди души – приза взе Иванка Гуглева, началник отдел „Бюджет“ в община Асеновград. В следващата категория - средна община от 10 до 60 хиляди жители – отличена бе Сия Шехтанова, заместник-кмет на община Самоков, а в категорията малка община с жители до 10 хиляди жители – финансист-новатор за 2017 е Златко Генчев, главен счетоводител на община Николаево. По време на своята презентацията г-н Генчев акцентира върху успешното сътрудничество на община Николаево с фонд ФЛАГ. Финансистът посочи, че благодарение на кредитирането от фонд ФЛАГ, малка община, със скромен човешки ресурс се утвърждава в сферата на дълговото финансиране, като по брой кредити отпуснати от фонда се нарежда до големи общини като Стара Загора, Хасково, Ямбол, Тунджа, Севлиево, Габрово и Трявна.