На 17 януари 2020 г. официално бе подписан Меморандум за разбирателство между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ, чиято цел e създаване на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. При изпълнение на целите на инвестиционната и координационна платформа за градско развитие се предвижда Фонд ФЛАГ да продължи успешното партньорство с Българска консултантска организация, с която участват в управлението на Фонд за устойчиви градове.

Платформата ще установи механизъм за взаимодействие между страните във връзка с финансирането на разширени възможности за инфраструктура в България. Като произтичаща стъпка от Меморандума се очаква още осигуряването на допълнителни средства от страна на ЕИБ, които ще подпомогнат българските общини, както и ще разширят обхвата на вече постигнатото с финансирането от Фонд на фондовете.

По повод подписването на Меморандума вице-президентът на ЕИБ, Лиляна Павлова, коментира събитието така: „Наш ангажимент като банка на ЕС е да предоставим помощ на държавите-членки и на клиентите ни, за да улесним подготовката, разработването и финансирането на приоритетни проекти, които допринасят за икономическия растеж и подобряват качеството на живот на европейските граждани. Също така това означава работа с местни партньори, като добър пример за това, е сключеният днес Меморандум за разбирателство за създаване на „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ между ЕИБ, Фонд на фондовете (ФМФИБ) и ФЛАГ. Той подчертава значението на установяването на стратегическо партньорство в подкрепа на проекти за устойчиво градско развитие в България. Чрез финансирането от Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) и подкрепата за изграждане на капацитет от ЕИБ, Фонд на фондовете също ще засили своите местни съветнически услуги за българските общини като част от тази нова градска платформа“.

Изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Фонда на фондовете, Светослава Георгиева сподели следното: „С днешното подписване, Фонд на фондовете затвърждава ползотворното си партньорство с ЕИБ като инициираме изграждането на ясен механизъм и междуинституционално сътрудничество в полза на българските градове. По този начин се надгражда вече постигнатото чрез Фондовете за градско развитие и се създават предпоставки за разширяване обхвата на подкрепата и допълнително финансиране. Подписването на Меморандума засвидетелства напредъка на България при работата с финансови инструменти“

Изпълнителният директор на ФЛАГ, г-жа Надя Данкинова, благодари на институциите за доброто сътрудничество и сподели: „Разглеждаме Меморандума за разбирателство като естествено продължение на усилията на българската държава да подкрепя финансирането на проекти, насърчаващи устойчивото развитие на местните общности и регионите, чрез утвърдените и добре работещи структури. Считаме, че новата инвестиционна платформа ще  надгради най-вече създаденото чрез фонд ФЛАГ и Фондовете за градско развитие.“

В рамките на събитието беше подписано и Споразумение за финансиране за техническа помощ между Фонд на фондовете и ЕИБ. Подкрепата се осигурява по проект, спечелен от Фонда, със съдействието на Европейски консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ).Чрез подписването на Меморандума за разбирателство и съпътстващото Споразумение за техническа подкрепа се поставят основите на по-тясно междуинституционално сътрудничество и допълнително финансиране за постигане целите на политиките на европейско и национално ниво.

В допълнение се очаква Меморандумът да подготви публичните власти и техните партньори в реализацията на интегрирани териториални инвестиции, които се предвижда да бъдат финансирани по новата Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027 г.