В периода 10.09 - 01.10.2020 г. се проведоха планирани заседания за избор на представители на общините в бъдещите Регионални съвети за развитие (РСР) за общо шест планови региона. Събитията се състояха в градовете Велико Търново, София, Пловдив, Бургас и Албена, организирани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В рамките на заседанията бяха представени основните правомощия на Регионалните съвети за развитие и функциите им в новия програмен период 2021-2027 г. Състоя се избор чрез гласуване за представители, както и техни заместници в РСР. Заместник министърът на Министерството за регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР – г-жа Деница Николова, представи новия регионален подход и интегрираните териториални инвестиции, които ще се изпълняват по Оперативна програма „Развитие на регионите“..

По покана на НСОРБ, г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонда, представи новите възможности за финансиране на публични инвестиционни проекти чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Платформата разполага с ресурс от 100 милиона лв., като допълва възможностите за финансиране на проекти за градско и местно развитие. Допустимите кредитоискатели могат да бъдат публични власти и дружества, предоставящи публични услуги. Условието за одобрението на инвестиционен проект е да създава икономически ползи за града/региона.  Г-жа Данкинова акцентира върху потенциала на платформата да се превърне в пример за партньорство и сътрудничество, както на местно, така и на европейско ниво и да подпомогне публичните власти, вкл. малките и средни общини да натрупат опит за реализацията на бъдещите интегрирани териториални инвестиции.

Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие стартира в началото на 2020 г. с подписването на Меморандум за разбирателство  между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) и Фонд ФЛАГ. Със сключването на договор за заем между ЕИБ и ФЛАГ през септември 2020 г., започна и набирането на проектни предложения за финансиране. Пълният комплект документи за кандидатстване е достъпен на обновената страница на Фонд ФЛАГ.