На 17-ти и 18-ти юни, в к. к. Пампорово се състоя XXIII Национална среща на финансистите от общините. Събитието се организира от Национално сдружение на общините в република България (НСОРБ). Форумът се проведе във хибриден формат, с участието на близо 220 представители на общините в залата и над 30 гости, които се присъединиха онлайн. Г-н Владимир Георгиев – кмет на община Самоков и член на УС на НСОРБ постави висока оценка за организацията на събитието и отчете възможностите за открит диалог и конструктивни решения за устойчиво развитие на градовете.

В първия ден на форума се постави началото на дискусия относно предизвикателствата във връзка с епидемичната обстановка в страната и предприетите мерки в подкрепа на бизнеса, спадът на туристите и намалението на общинските приходи. Бяха направени предложения за по-голяма финансова самостоятелност на общините, разширяване на системата от местни данъци, актуализиране на стандартите за делегирани дейности и повече свобода при управлението на средствата за тях.

Програмата за втория ден на форума предвиждаше панел за европейската подкрепа за общините в периода 2021 – 2027 г. Г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове запозна аудиторията с дейността на Фонда. Бяха представени възможностите за осигуряване на финансова подкрепа чрез мостови заеми и заеми за собствен принос за общински проекти. В периода 2010-2020 г. са подкрепени инвестиции на обща стойност от 6.9 милиарда лв. 

След подписване на Договор с ЕИБ през 2020 година, се отчита значителен интерес по отношение на възможностите за финансиране на публични инвестиционни проекти чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Финансирани са 29 проекта за 141 милиона лв. Интересът продължава да е голям и се обсъждат възможности за втори етап на платформата с допълнително финансиране.  

Усилията на екипа на Фонд ФЛАГ са насочени за осигуряване допълнителен паричен ресурс, който ще подпомогне  реализацията на важни общински проекти. В тази връзка се водят  преговори и с Банката за развитие на Съвета на Европа. Фокусът е върху социалната кохезия и проекти със социален характер (здравна и образователна инфраструктура).