Инвестициите по три от сключените договори за кредит, финансирани чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие, са успешно реализирани към началото на месец декември 2021 г. Проектите са за дребномащабна общинска инфраструктура и за внедряване на мерки за енергийна ефективност на общините Вълчедръм и Мъглиж.

С финансиране от 1.08 млн. лв. е облагородена уличната мрежа на град Вълчедръм. Общият размер на инвестицията е 1 709 352 лв., като проектът е частично финансиран със средства от националния бюджет в размер на 600 000 лв. С финансиране в размер от  624 229 лв., изцяло предоставено от Фонд ФЛАГ чрез Българската инвестиционна и координационна платформа, е подкрепен проект на община Мъглиж за инсталиране на хибридни фотоволтаични 30 KW системи и монтаж на климатична инсталация на покривите на спортен комплекс, детска градина и читалище. Община Мъглиж е подкрепена с финансиране от 389 235 лв. и за проект за изграждане на предпазна ограда за подобряване на пътните условия и пътната безопасност.

Изчерпването на ресурса за финансиране на допустими проекти чрез Българската инвестиционна и координационна платформа в рамките на по-малко от година свидетелства за засиления интерес на местните власти към възможностите за допълващо финансиране на инвестиционните им намерения. В отговор на идентифицираните нужди, екипът на Фонд ФЛАГ работи усилено в посока за създаване на възможност за изпълнение на втори етап на платформата, съвместно с Европейска инвестиционна банка.