Първата българска инвестиционна платформа, реализирана от Фонд ФЛАГ с подкрепата на Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), е разглеждана като значим пример за ролята на подобни платформи за финансиране на публична инфраструктура и зелената регионална трансформация. Структурирането на платформата, нейните цели, обхват и постигнати резултати бяха представени в рамките на три европейски форума, осъществени с подкрепата на Европейската комисия, с общо над 250 участници от страните-членки:

  • Инвестиционни платформи с подкрепата на ЕС (EU-backed investment platforms, състоял се на 9 ноември 2021 г.), организиран от Sustainable Energy Investment Forums.
  • Опит с финансирането на малки и средни общини в България (Can financial instruments help promoting rural infrastructure?, състоял се на 15 декември 2021 г.), организиран от DG Agri и Fi-compass. Презентация от събитието може да откриете тук.

  • Инвестиционни платформи за енергийна ефективност с подкрепата на ЕС и публичен ресурс (EU and public-backed investment platforms for energy efficiency, състоял се на 16 декември 2021 г.), организиран от Covenant of Mayors for Climate and Energy.

Като ключови фактори за структурирането на платформата Ива Петкова от Фонд ФЛАГ очерта натрупания опит в изпълнението на финансови инструменти за градско развитие, ролята на Фонд ФЛАГ като доверена и позната институция, фокусирана върху общинското финансиране от 2009 г., както и необходимостта от осигуряване на техническа подкрепа за реализация на по-амбициозни общински проекти. Интересът на българските местни власти към възможностите за допълващо финансиране на инвестиционните им намерения, отвъд грантовия ресурс, дава увереност за продължаване на платформата, съвместно с ЕИБ, с по-ясен фокус върху възможностите за зелена трансформация.

Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие е включена и в изследването на Fi-compass: FMFIB: Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria – a multi-sector fund of funds, което може да откриете тук.