На 25.03.2022 г., в Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ (УСБАЛО) се проведе събитие за официално откриване на обновеното обособено отделение по „Гръбначна хирургия“. Инвестицията е елемент от стратегията за развитие и разширяване на обхвата на медицинска дейност на УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ и като водещ национален център, специализиран в профилактиката, наблюдението, изследването, лечението, научно-изследователската и учебната дейност в областта на гръбначните заболявания и болестите на опорно-двигателния апарат при деца и възрастни. Проектът на обща стойност 4 606 848 лв., е реализиран с подкрепата на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие, с одобрено заемно финансиране от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в размер на 4 006 048 лв.


В рамките на проекта е доставено модерно, високотехнологично оборудване - компютърен томограф, графично-скопичен рентген и пълен набор за обособяване на специализирано отделение по гръбначна хирургия (спинален център) и извършване на строително-монтажни работи за целите по обособяване на специализирано отделение по гръбначна хирургия. Реализацията на инвестицията ще спомогне за въвеждането на световно признати технологии в българската медицинска наука и практика, ще допринесе за обучаването на медицински специалисти, работещи по световни стандарти и с иновативни технологии, ще повиши сигурността при хирургичните интервенции и ще намали операционния риск.

С привлечените за работа отлични специалисти се очаква обновеното отделение да посрещне нуждите на множество пациенти от цялата страна и да им предложи най-високо ниво и качество на лечение.