Националното сдружение на общините в Република България организира работна среща между ръководствата на общините от България и Република Северна Македония, допустими за подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Северна Македония за програмен период 2021-2027. От българска страна това са общините, попадащи в областите Благоевград и Кюстендил, а от страна на Северна Македония – общини от Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране. Домакин на срещата е община Сандански.

Във форума взеха участие министър-председателят на Република България Кирил Петков, заместник министър-председателят и министър на регионално развитие и благоустройство Гроздан Караджов и министърът на местното самоуправление на Северна Македония Горан Милевски. Сред гостите на събитието са и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР Деляна Иванова и нейният колега от Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония Зоран Димитровски. Премиерът поздрави участниците в срещата и посочи колко е важно изпълнителната власт и общините да работят ръка за ръка, защото промяната може да стане само със съвместни усилия.

Целта на срещата е запознаване на кметовете от двете страни на границата и техните администрации с дейностите за подкрепа заложени в бъдещата Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Северна Македония за програмен период 2021-2027 година, както и обмен на опит и споделяне на добри практики по съвместното реализиране на европейски проекти на местно ниво. 

 

Надя Данкинова – изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, представи дейността на фонда в подкрепа на българските общини, както и потенциални възможности за финансиране на македонските общини по програмата. Като най-реалистичен бе очертан вариантът за структуриране на идентична институция в Република Северна Македония, която да финансира македонски общини чрез вторични заеми. Фонд ФЛАГ и МРРБ могат да подпомогнат създаването на подобна финансова институция, като предоставят ноу-хау, експертиза и опит за изграждане на структура, система и процедури.