На 12.04.2022 г. екип на Фонд ФЛАГ присъства на медийно представяне по случай успешното приключване на дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на покрит плувен басейн в град Павликени. Енергоспестяващи мерки са част от проект на общината, финансиран със собствени средства и с кредит от Фонд ФЛАГ в размер на 432 000 лв.

Басейнът в Павликени е най-голямото закрито плувно съоръжение във Великотърновска област. Със заем от ФЛАГ е изградена соларната система с 90 слънчеви колектора, както и са монтирани три газови котела за отопление и подгряване на водата в басейна и за битови нужди в съблекалните. С въвеждането на енергоспестяващите мерки се очаква консумацията на ток да бъде намалена до 395 MWh/годишно, намаляват се и емисиите парникови газове.  

Това е пореден успешно завършен проект,  финансиран със средства от Българска инвестиционна и координационна платформа, създадена съвместно с Европейска инвестиционна банка. Фонд ФЛАГ продължава да търси и да създава нови възможности за успешно развитие на общинската инфраструктура и за цялостна подкрепа по пътя на устойчивото развитие и на зелената трансформация.