Модерен покрит пазар за земеделски производители беше официално открит в гр. Мездра на 7 септември 2022 г. Проектът е реализиран от Община Мездра с финансиране от  „Фонд ФЛАГ” ЕАД в размер на 1.8 млн. лв., осигурено чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие.

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов сподели, че  създаването на фермерски пазар, който да работи през цялата седмица, а не само в традиционния пазарен ден в Мездра, е отдавнашна мечта на хората и местната власт.

Покритият пазар има две основни части с дължина по 36 метра, застъпващи се в три оси, и оформени търговски пасажи за посетителите купувачи. Разполага с общо 48 търговски маси - по 24 в двете основни покрити части. Застроената (покрита) площ на пазара е 820 кв. м. В допълнение е обособена сцена за публични прояви, която да се превърне в място за социални контакти и събития. В прилежащите пространства са изградени детска площадка, зелени площи, фонтан и открит паркинг.

Кметът на общината благодари специално на проектантите и на изпълнителите на обекта, на фирмата, осъществила строителния надзор, на „Фонд ФЛАГ” и на служителите в Община Мездра, ангажирани с реализирането на проекта.