Доверието като ключ към модернизация и изграждане на устойчиви местни общности  бе очертано като основен акцент на участието на Фонд ФЛАГ в най-голямото общинско събитие - Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се провежда в периода 23-25 октомври в к.к. „Албена“.

Като дългогодишен партньор на НСОРБ, Фонд ФЛАГ представи дейността си в рамките на пленарната сесия „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ – 15 години в Европейския съюз“, осъществена и с финансовата подкрепа на Фонда. Изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ - Надя Данкинова взе участие в панела, посветен на  „Резултатите и перспективите от европейското членство: сдруженията на местните власти, метрополиите, градовете, малките общини“.

 Надя Данкинова благодари за доверието, което е в основата на успешно реализираните проекти и лоялни партньорства, белязали 15 годишната история на Фонда. Мисията на Фонд ФЛАГ, утвърдена още при създаването му, е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности. Фондът продължава да търси и предлага решения за подобряване на достъпа на местните власти до целеви финансов ресурс чрез създаване на разнообразни и отговарящи на нуждите финансови инструменти.

Срещата на местните власти продължава до 25 октомври, като предстои да бъдат връчени Годишните награди на НСОРБ за 2022 г. и сертификатите на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Фонд ФЛАГ участва със свой щанд в рамките на Общинско ЕКСПО, част от форума.

Програмата на тазгодишния форум е фокусирана върху две важни за българските общини годишнини – 140 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление и 15 години членство на България в ЕС. Настоящата година е специална и за Фонд ФЛАГ, който отбелязва 15 години от своето създаване. На специално събитие в края на юни 2022 г. бяха отличени дългогодишни лоялни и ключови партньори на фонда.