Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) одобри нов заем в размер на близо 80 милиона лева за финансиране на общински проекти през Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие чрез Фонд ФЛАГ. Заедно с ресурса, осигурен от фонда, Платформата ще разполага с близо 200 млн. Това обяви изпълнителният директор на дружеството Надя Данкинова по време на Националната среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от НСОРБ-Актив, която се провежда от 5 до 7 декември в София.

С увеличението на капитала на Фонд ФЛАГ стана възможно стартиране на втория етап на инвестиционната платформа, като в началото на януари 2023 г. ще бъдат обявени възможностите за финансиране на следващи инвестиционни проекти на общините – изцяло от инвестиционните планове и програми на общините, без получено финансиране или допълващо финансиране към договори за безвъзмездна помощ. .

„Отново ще говорим за много дългосрочни и при добри други условия кредити. Това ще бъде поредния  финансов инструмент, който ще бъде на разположение на местните власти“, обърна се към представителите на общините Надя Данкинова и добави: „Когато програмирате следващите си проекти, мислете по-широко, по-смело и структурирайте инвестиционните си програми така, че наистина те да имат един по-интегриран, по-всеобхватен характер, за да може да удовлетворите всички нужди на общността“.

Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие e създадена през 2020 година с Меморандум за разбирателство между ЕИБ, Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) и Фонд ФЛАГ. Платформата има за цел да подкрепи проекти за инвестиции в градско възстановяване и рехабилитация в градовете в България по допълващ начин към Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и да финансира дейности, които са недопустими за финансиране по смисъла на Оперативните програми, но представляват интегрирана част от инвестиционните проекти. Първоначалният бюджет на платформата е в размер на 100 милиона лева, осигурени от ЕИБ и Фонд ФЛАГ, който бе изчерпан в рамките на по-малко от година.

Г-жа Данкинова даде и малко повече подробности за новоодобрения проект по програма LIFE – FLAG FICET, който е съвместна инициатива между Фонд ФЛАГ, Института за икономически изследвания (ИИИ) на БАН и Клуб „Икономика 2000“. Проектът е насочен към създаване на иновативен финансов инструмент за преход към чиста енергия. Чрез  него общините ще разполагат с над 1 милион лева за безвъзмездна техническа помощ за подготовка, структуриране и цялостно комплектоване на проекти, свързани с преход към чиста енергия, в това число проекти за енергийна ефективност, възобновяеми източници, вода и всичко друго, което може да се дефинира като целеви зелен проект.

В рамките на проекта е изпратен въпросник до общините, с който да бъдат проучени нагласите и готовността им за проектни идеи в тази посока. „Вярваме, че съвместно с вас, стартирайки този проект, ще създадем един устойчив и иновативен инструмент, който ще стане устойчив и ще продължи да работи и след приключване на проекта.  Уверени сме, че  Фонд ФЛАГ ще продължи да бъде припознаван и като целеви финансов инструмент за устойчиви и зелени проекти. Заедно с вас ще го развиваме за да продължи да се развива като финансов инструмент за подкрепа на местното и регионално развитите“, коментира г-жа Данкинова.

В посока партньорство, по време на събитието, Фонд ФЛАГ отличи седем общински екипа и НСОРБ-Актив за устойчиво партньорство. Наградите – картини на българския художник Цветан Казанджиев, бяха връчени на експертите в общините Ботевград, Бургас, Гоце Делчев, Димитровград, Златоград, Сандански и Свиленград, както и на екипа на НСОРБ-Актив.