Фонд ФЛАГ отличи седем общински екипа и НСОРБ-Актив за устойчиво партньорство. Наградите – картини на българския художник Цветан Казанджиев, бяха връчени на експертите в общините Ботевград, Бургас, Гоце Делчев, Димитровград, Златоград, Сандански и Свиленград, както и на екипа на НСОРБ-Актив по време на Националната среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от НСОРБ - Актив, която се проведе от 5 до 7 декември в София.

Отличията „Общински експерти – устойчиви партньори“ се присъждат на общинските екипи, допринесли за качествено изпълнение на проектите, демонстрирали през годините висока експертиза, компетентност и информираност при кандидатстване, управление и изпълнение на разнообразни и иновативни инвестиционни проекти, реализирани с подкрепата на Фонд ФЛАГ. За устойчиво партньорство беше отличен и екипът на НСОРБ-Актив.

„За нас е от изключително значение да съдействаме за изграждане на местния капацитет и да отличим тези общини и партньори, чиито служители са доказали своята експертиза в управлението на проектите, отдаденост на работата и желание за развитие“, заяви изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова.

Мисията на фонда, утвърдена още при създаването му, е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности.

„Вярвам, че и занапред нашите общи усилия за подобряване на средата, в която живеем, ще бъдат за пример не само за общините в България, но и на европейско ниво. Поздравявам кметовете и техните екипи с тази награда, която Фонд ФЛАГ връчва с огромно удовлетворение, и съм уверена, че пред нас предстоят множество нови възможности за сътрудничество“, допълни г-жа Данкинова.

С връчените отличия на екипите на общините Фонд ФЛАГ продължава инициативата си да отдава значимото признание на своите партньори. Наградите бяха учредени от Съвета на директорите на дружеството по повод неговата 15-та годишнина, а още през юни техни първи носители станаха ключови партньори сред общините, финансовите и държавните институции.