Представители на Фонд ФЛАГ взеха участие във форум "Държавата в подкрепа на спорта - нови възможности", който се проведе на 27 април в София Тех Парк. Информационният ден, организиран от Министерствата на иновациите и растежа и на младежта и спорта, бе посветен на възможностите за използване на европейските средства по проекти със спортна насоченост и за финансовата подкрепа в тази сфера, която има ключово значение за младите хора. С приветствия в рамките на събитието взеха участие президентът Румен Радев, както и министрите на иновациите и растежа, на младежта и спорта, електронното управление, регионалното развитие и благоустройството, здравеопазването и на образованието.

Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове, откри панелната дискусия, в която сподели повече за възможностите и перспективите за финансиране на устойчиви проекти чрез финансови инструменти за спортна инфраструктура пред представители на общини, клубове и федерации. Правилното планиране, навременната подготовка и многостранните партньорства бяха посочени като ключови фактори за реализацията на устойчиви проекти в областта на спорта. Споделен бе и позитивният опит от страна на общинското дружество "Спортна София 2000" ЕАД при изграждането на многофункционален спортен комплекс в Парк "Възраждане" с финансиране по линия на инициативата JESSICA.

Участниците във форума се обединиха около тезата, че изграждането и обновяването на спортната инфраструктура е от ключово значение за развитието на спорта в България, както и за насърчаване на младите хора да развият своя потенциал, да поддържат своето здраве и да постигнат високи постижения в тази област. С усилията на държавата, с европейско финансиране и с подкрепата на Фондовете за градско развитие и Фонд ФЛАГ, България може да подобри спортната си база, да стане по-силна в спорта и да продължи да произвежда бъдещи шампиони.