За 14-та поредна година екип на Фонд ФЛАГ взе участие в Националната среща на финансистите от общините, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Форумът се провежда за 25-ти път и е най-голямото и най-дългогодишното експертно събитие на НСОРБ, което през годините се утвърди като място за обмен на идеи и практики, за професионален и експертен дебат с представителите на централната власт, за формулиране на политики и търсене на нови решения за развитие и подобряване управлението на местните финанси.

В рамките на форума, г-жа Надя Данкинова - Изпълнителен директор на ФЛАГ, представи дейността на фонда за подкрепа на местните власти, постигнатите резултати и натрупания опит с финансовите инструменти за градско развитие, възможностите за финансиране на инвестиционни проекти чрез втори етап на Българска инвестиционна и координационна платформа съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), както и новите възможности за оказване на техническа подкрепа на местните власти за проекти за зеления преход благодарение на одобрения проект по програма LIFE на ЕК.

Като продължение на инициативата си да отдава значимото признание на своите партньори, стартирала през 2022 г. с отбелязването на 15 години от създаването на Фонд ФЛАГ, в рамките на форума ФЛАГ отличи финансисти от общините с принос към развитието и по-ефективното управление на местните финанси.

В деловата програма на форума участие взеха над 340 експерти в областта на местните финанси, счетоводството, контрола и данъчната политика, кметове, заместник-кметове, представители на общинските съвети и финансови специалисти. Основна тема в първия дискусионен ден бе подготовката на местните администрации за преминаване към и работа с единната европейска валута, като една от основните предпоставки за плавното и безпроблемно въвеждане на еврото в страната. Механизмите за работа на общините в условия без приет държавен бюджет, предложените промени в Закона за публичните финанси и актуални въпроси на бюджетното счетоводство бяха основен фокус на втората пленарна сесия на Националната среща на финансистите от общините, провела се от 29-ти до 31-ви май в к.к. „Златни пясъци“.