По покана на община Бургас, Фонд ФЛАГ представи възможности за финансиране в рамките на Burgas Blue Summit and Innovation Expo. Мащабното събитие се състоя в периода 21-23 юли 2023 г. в Експо Център Флора в Бургас. Основната цел на Burgas Blue Summit е да ускори научните изследвания, иновациите и предприемачеството в Черно море. Това е първото от три планирани събития, като следващите две ще бъдат организирани в Одеса и Батуми.

Във форума участваха министърът на туризма Зарица Динкова, министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, посланикът на Грузия Отар Бердзенишвили, изпълнителните директори на ФМФИБ – Павел Лисев и Виктория Христова, представители на висши учебни заведения, неправителствени организации и експерти.

Във втория ден на събитието в рамките на панела, посветен на финансовите инструменти, Ива Петкова представи възможностите за финансиране на инвестиции за градско и регионално развитие чрез Фонд ФЛАГ и финансовите инструменти, в които участва. За разлика от фондовете за дялов и рисков капитал, които имат за фокус развитието на предприемаческата екосистема, ФЛАГ подкрепя местните власти в техния стремеж за подобряване на градската среда, за насърчаване на регионалната конкурентоспособност, за преодоляване на предизвикателствата, свързани с климата. От инструмент създаден целево в полза на общинските инвестиции с европейски средства, ФЛАГ се превърна в доверен партньор на българските общини, който адекватно адресира техните нужди и проблеми.

Чрез участието във Фондовете за градско развитие, както и чрез допълващата Инвестиционна платформа с ЕИБ, ФЛАГ успя да създаде значими партньорства и да финансира проекти за близо 500 млн. лв. Сред тях са Културния дом НХК, Центърът за съвременно изкуство и библиотека, Етнографският музей и улицата на занаятите, както и проекта Силата на водата, предвиждащ развитието на интегриран туристически продукт с интервенции върху 4 подобекта. Община Бургас активно използва финансовите инструменти на Фонд ФЛАГ за подобряване на качеството на живот, за преодоляване на сезонния характер на туризма и за развитие на предприемачеството.

Проектът FLAG-FICET ще даде нови възможности пред местните власти да поемат по пътя на зелената трансформация чрез инвестиции в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Постигането на енергийната сигурност на общините е от ключово значение както за устойчивото им развитие, така и за постигане на амбициозните цели за декарбонизация, поставени от ЕС.