В понеделник, 22 декември 2008 г., в 11:00 часа, в сградата на Министерски съвет, ФЛАГ сключи договори с „Уникредит Булбанк” АД и с Европейската банка за възстановяване и развитие.

„Уникредит Булбанк” АД, избрана с обществена поръчка за Управляваща банка, ще извършва следните по-важни дейности в подкрепа на ФЛАГ:

  • Подпомагане на фонда в контакта му с общините, кандидатстващи за кредитиране от ФЛАГ;
  • Извършване на оценка на кредитната способност на общините;
  • Администриране на обслужването на отпуснати от ФЛАГ кредити;
  • Осъществяване на информационна кампания за финансовите продукти на ФЛАГ.

По договора с Европейска банка за възстановяване и развитие ФЛАГ ще получи финансиране в размер на 35 млн. евро със срок за погасяване от 15 г. при тригодишен гратисен период. По този начин кредитният ресурс на ФЛАГ ще достигне 150 млн. лв. в началото на 2009 г.