• Размер на кредита - до 25% от стойността на проекта;
     
  • Размерът на всеки кредит не може да надхвърля 450 000 лв. на проект;
     
  • Последното плащане при възстановяването на кредита не може да надхвърля 50% от стойността на финалното плащане от управляващия орган към общината;
     
  • Общият размер на одобрени кредити не може да надхвърля 10% от кредитния ресурс на ФЛАГ.