На 30 април 2010 г. в Залата на Общинския Съвет на Община Ловеч се състоя Кръгла маса на тема „Развитие на фонд ФЛАГ”. Участие в срещата взеха Томислав Дончев –Министър по управление на средствата от ЕС, Екатерина Захариева – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Председател на Съвета на директорите на ФЛАГ, Ивелина Василева – заместник-министър на Министерството на околната среда и водите и заместник-председател на Съвета на директорите на ФЛАГ, Лиляна Павлова – заместник-министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и член на Съвета на директорите на ФЛАГ, Весела Данева – директор Дирекция „Финанси на реалния сектор” към Министерство на финансите и член на Съвета на директорите на ФЛАГ, Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ, кметове на общини и др. Домакин на срещата бе Минчо Казанджиев - кмет на Ловеч.

По време на кръглата маса изпълнителният директор на ФЛАГ Емил Савов представи дейността на фонда до момента и очерта основни идеи за развитие му. Сериозен интерес породи дискусията по основните проблеми на общините във взаимоотношенията с ФЛАГ и с Управляващите органи на Оперативните програми. Участниците в срещата се обединиха около становището, че ФЛАГ е надежден и гъвкав партньор на общините и неговото развитие ще гарантира успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми в условията на икономическа криза.