Представители на фонд ФЛАГ взеха участие в Седмата годишна среща на местните власти, провела се между 13 и 15 октомври 2010 г. в курортен комплекс Албена.

Експертите на ФЛАГ проведоха консултации с представители на общини във връзка с предоставяните възможности за кредитиране за изпълнение на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони. Интерес към финансирането от ФЛАГ проявиха общините Венец, Дългопол, Руен, Тополовград, Маджарово, Кричим, Минерални бани, Алфатар, Сливо поле, Бойница, Бойчиновци, Бобов дол и Стамболово. Като основни области на търсено кредитиране се очертаха проекти по Програма за развитие на селските райони (мярка 321 и 322), инвестиционни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, както и проекти за рехабилитация на пътища и ремонт на училища по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Изпълнителният директор на ФЛАГ Емил Савов представи акцентите от проекта за нов закон за местните финанси.