В изпълнение на ПМС № 205/2010 г. Министерство на финансите възстанови през декември 2010 г. разходите за лихви и такси, направени от общините през периода октомври – декември 2010 г. по дълг, поет от ФЛАГ. Списък на общините с изпълняваните проекти, договорите за кредит и размера на възстановените средства за цялата 2010 г., може да бъде изтеглен оттук