На 21 ноември 2011 г. бе подписан нов тригодишен договор за управляваща банка на "Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ" ЕАД. "УниКредит Булбанк" е избрана за втори пореден път след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.


Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ, коментира при подписването на договора, че „съществуващите и до момента партньорски отношения с банката са гаранция за последователна и едновременно с това гъвкава политика за предоставяне на най-добри решения и достъп до финансови ресурси, необходими за подготовка и изпълнение на проекти по оперативните програми за модернизация на общинската инфраструктура и създаване на модерни и устойчиви местни общности”. Главният изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Левон Хампарцумян изтъкна своята увереност за още по-успешно сътрудничество между двете институции в подкрепа на българските общини.