Екипът на фонд ФЛАГ взе участие в Третата национална среща на експертите по програми и проекти от общините, която се състоя между 14 и 16 декември 2011 г. в София. Националната среща на експертите по програми и проекти от общините се организира от 2009 г. по инициатива на „НСОРБ-Актив” и с решение на УС на НСОРБ.

 

На срещата се разгледаха актуални въпроси и проблеми, свързани с текущото изпълнение на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, обсъдиха се възможни решения за оптимизиране процеса по усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове, както и се зададоха насоките за развитие за следващия програмен период 2014-2020 г.