В изпълнение на ПМС № 155/06.06.2011 г. Министерство на финансите възстанови през декември 2011 г. разходите за лихви и такси, направени от общините през периода октомври – декември 2011 г. по дълг, поет от ФЛАГ. С това всички разходи за лихви и такси към ФЛАГ за 2011 г. са възстановени на общините.