На 30 май 2012 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнителният директор на Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД - Надя Данкинова и представителят на Европейската инвестиционна банка за България Христос Контогеоргос подписаха Оперативното споразумение за създаване на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС). ФУГРС е вторият фонд за градско развитие, създаден в България по Съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони (JESSICA).

В събитието участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството – г-жа Лиляна Павлова, кметът на София – г-жа Йорданка Фандъкова, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – г-жа Деница Николова, представители на Европейската инвестиционна банка и Фонда за органите на местното самоуправление в България.

ФУГРС ще финансира проекти със значим социално-икономически ефект на територията на столицата, чрез предоставяне на нисколихвени заеми, банкови гаранции и инвестиции в дялово участие. Общият финансов ресурс на фонда е близо 50 млн. лева, като 24, 6 млн. лева ще бъдат вложени от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а ФЛАГ ще осигури съфинансиране в размер на още най-малко 24, 6 млн. лева. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова заяви, че вече има готови идейни проекти за реконструкция на Женския пазар, изграждане на подземни паркинги, нова спортна зала с ледена пързалка в район „Младост” и цветна борса. „Нашата амбициозна цел е в следващия програмен период 2014-2020 г. ресурсът да бъде поне удвоен и тази инициатива да се превърне в устойчива” допълни министър Лиляна Павлова.

Инициатива JESSICA насърчава публично-частното партньорство за осигуряване на устойчивото градско развитие чрез изпълнение на проекти за подобряване на градската среда, развиване на градски райони в упадък, подобряване на инфраструктурата и др. Важна разлика между проектите, които финансира JESSICA и тези, които се изпълняват с безвъзмездна финансова помощ по линия на структурните фондове е, че позволява включването на всички икономически субекти (в т.ч. местни власти, частни инвеститори, публично-частни партньорства и др.) за осъществяване на проекти с висок обществен ефект и генериращи приходи за възвръщане на инвестицията.