Днес, 7 ноември, заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие Даниел Берг подписаха заемно споразумение за осигуряване на финансиране на „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. На официалното събитие присъства министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и изпълнителният директор на фонд ФЛАГ – Надя Данкинова.

Министър Терзиева даде висока оценка за дейността на ФЛАГ като най-търсен и предпочитан от общините финансов инструмент за успешното изпълнение на договори по Оперативните програми. Направените прогнози и анализи за интереса към фонда през 2014 г., както и значителният брой договори в процес на изпълнение, наложиха търсене на допълнителен финансов ресурс от ЕБВР в размер на 35 млн. евро, допълни регионалният министър.

Договореният ресурс ще бъде предоставен на фонда на два транша, уточни зам.-министър Добромир Симидчиев. Първият е в размер на 15 млн. лв. за краткосрочни кредити, които да подпомогнат общините в управлението на паричните потоци. Вторият транш от 20 млн. лв. е за дългосрочни кредити, които са все по-търсени за осигуряване на собствения принос на общините при изпълнението на инфраструктурни проекти по Оперативните програми.

Заемът на стойност 35 млн. евро е второто споразумение за осигуряване на финансиране между ФЛАГ и ЕБВР. Със средствата от 35 млн. евро по първото заемно споразумение, сключено на 22 декември 2008 г, ФЛАГ успешно подпомогна с кредити в размер на 539 млн. лв. изпълнението на 557 проекта на 182 български общини на обща стойност 1.65 млрд. лв., финансирани от фондовете на Европейския съюз.