Акценти

Фонд ФЛАГ продължава да предоставя финансиране за подготовка на проектни предложения и през новия програмен период 2014 – 2020 г. 17.06.2016 Фонд ФЛАГ предоставя заеми за изпълнение на проекти финансирани от Фонд „Солидарност”. 17.05.2016 ВАЖНО! На 23 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри промени в Методологията по оценка и управление на риска в дейността на ФЛАГ. 25.03.2016 ВАЖНО! На 1 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ взе решение за намаляване на стойността на Базовия лихвен процент. 07.03.2016 Фонд за органите на местното самоуправление в България обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит овърдрафт в размер на 14 000 000 лв. 30.07.2015 Сключени договори между ФЛАГ и „СИБАНК” ЕАД и „БАНКА ДСК” ЕАД за осигуряване на допълнително финансиране от 80 млн. лв. 04.06.2015 Проектът „ФЛАГ“ като финансов механизъм за подкрепа на изпълнението на инфраструктурни проекти от българските местни власти бе представен на 5-тата Глобална инфраструктурна среща в Базел /The 5-th Global Infrastructure Basel Summit/, Швейцария. 29.05.2015 ФЛАГ участва със свой щанд на състоялото се на 17 и 18 май 2015 г. Бизнес изложение и Борса на общински проекти 22.05.2015 ВАЖНО! Считано от 01.01.2015 г. исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, а не в Управляващата банка - Уникредит Булбанк. 23.12.2014 Фонд ФЛАГ подписа договор за 40 млн. лв. заемни средства за общините по европроекти 06.11.2014 На заседание на 26 август 2014 г. Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ взе решения във връзка със спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС) 27.08.2014 Заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие Даниел Берг подписаха заемно споразумение за осигуряване на финансиране на ФЛАГ ЕАД 07.11.2013 На 30 май 2012 г. изпълнителният директор на ФЛАГ ЕАД - Надя Данкинова и представителят на Европейската инвестиционна банка за България Христос Контогеоргос подписаха Оперативното споразумение за създаване на Фонд за устойчиво градско развитие на София 31.05.2012 В изпълнение на ПМС № 155/06.06.2011 г. Министерство на финансите възстанови през декември 2011 г. разходите за лихви и такси, направени от общините през периода октомври – декември 2011 г. по дълг, поет от ФЛАГ. 09.01.2012 Екипът на фонд ФЛАГ взе участие в Третата национална среща на експертите по програми и проекти от общините, която се състоя между 14 и 16 декември 2011 г. в София 20.12.2011 На 21 ноември 2011 г. бе подписан нов тригодишен договор за управляваща банка на 22.11.2011 Министерство на финансите възстанови разходите за лихви и такси, направени през периода октомври – декември 2010 г. 10.01.2011 В изпълнение на ПМС № 205/2010 г. Министерство на финансите ще възстанови разходите за лихви и такси 02.11.2010 Представители на фонд ФЛАГ взеха участие в Седмата годишна среща на местните власти 15.10.2010 На 30 април 2010 г. в Залата на Общинския Съвет на Община Ловеч се състоя Кръгла маса на тема „Развитие на фонд ФЛАГ” 01.05.2010
2 /  3