Акценти

По повод 10-годишнината от своето създаване ФЛАГ отличи своите най-активни партньори-общини 24.02.2017 ФЛАГ ще отличи своите най-активни партньори по повод 10 години от създаването си 21.02.2017 ФЛАГ отбелязва 10 години от своето създаване 20.02.2017 ФЛАГ подкрепя общински проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 06.02.2017 Фонд ФЛАГ разширява обхвата на програмите, по които предоставя кредити на общини за изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други международни програми 30.01.2017 Фонд ФЛАГ осигури допълнително финансиране за проекти от настоящия Програмен период и намали цената по кредитите 20.01.2017 “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД участва в Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, която се провежда в периода 6-8 октомври 2016 г. в к. к. Албена. 07.10.2016 ''Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ'' ЕАД ще подкрепи Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, която ще се проведе в периода 6-8 октомври 2016 г. в к. к. Албен 28.09.2016 ФЛАГ обяви процедура за представяне на оферти от банки с предмет: "Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД 23.08.2016 На 10 август 2016 г., Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити за финансиране на инвестиционни проекти,изпълнявани от Местни инициативни групи в съответствие със Стратегиите за местно развитие по ПРСР 2014-2020 г. 15.08.2016 Фонд ФЛАГ продължава да предоставя финансиране за подготовка на проектни предложения и през новия програмен период 2014 – 2020 г. 17.06.2016 Фонд ФЛАГ предоставя заеми за изпълнение на проекти финансирани от Фонд „Солидарност”. 17.05.2016 ВАЖНО! На 23 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри промени в Методологията по оценка и управление на риска в дейността на ФЛАГ. 25.03.2016 ВАЖНО! На 1 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ взе решение за намаляване на стойността на Базовия лихвен процент. 07.03.2016 Фонд за органите на местното самоуправление в България обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит овърдрафт в размер на 14 000 000 лв. 30.07.2015 Сключени договори между ФЛАГ и „СИБАНК” ЕАД и „БАНКА ДСК” ЕАД за осигуряване на допълнително финансиране от 80 млн. лв. 04.06.2015 Проектът „ФЛАГ“ като финансов механизъм за подкрепа на изпълнението на инфраструктурни проекти от българските местни власти бе представен на 5-тата Глобална инфраструктурна среща в Базел /The 5-th Global Infrastructure Basel Summit/, Швейцария. 29.05.2015 ФЛАГ участва със свой щанд на състоялото се на 17 и 18 май 2015 г. Бизнес изложение и Борса на общински проекти 22.05.2015 ВАЖНО! Считано от 01.01.2015 г. исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, а не в Управляващата банка - Уникредит Булбанк. 23.12.2014 Фонд ФЛАГ подписа договор за 40 млн. лв. заемни средства за общините по европроекти 06.11.2014
3 /  4