Акценти

ФЛАГ участва със свой щанд на състоялото се на 17 и 18 май 2015 г. Бизнес изложение и Борса на общински проекти 22.05.2015 ВАЖНО! Считано от 01.01.2015 г. исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, а не в Управляващата банка - Уникредит Булбанк. 23.12.2014 Фонд ФЛАГ подписа договор за 40 млн. лв. заемни средства за общините по европроекти 06.11.2014 На заседание на 26 август 2014 г. Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ взе решения във връзка със спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС) 27.08.2014 Заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие Даниел Берг подписаха заемно споразумение за осигуряване на финансиране на ФЛАГ ЕАД 07.11.2013 На 30 май 2012 г. изпълнителният директор на ФЛАГ ЕАД - Надя Данкинова и представителят на Европейската инвестиционна банка за България Христос Контогеоргос подписаха Оперативното споразумение за създаване на Фонд за устойчиво градско развитие на София 31.05.2012 В изпълнение на ПМС № 155/06.06.2011 г. Министерство на финансите възстанови през декември 2011 г. разходите за лихви и такси, направени от общините през периода октомври – декември 2011 г. по дълг, поет от ФЛАГ. 09.01.2012 Екипът на фонд ФЛАГ взе участие в Третата национална среща на експертите по програми и проекти от общините, която се състоя между 14 и 16 декември 2011 г. в София 20.12.2011 На 21 ноември 2011 г. бе подписан нов тригодишен договор за управляваща банка на 22.11.2011 Министерство на финансите възстанови разходите за лихви и такси, направени през периода октомври – декември 2010 г. 10.01.2011 В изпълнение на ПМС № 205/2010 г. Министерство на финансите ще възстанови разходите за лихви и такси 02.11.2010 Представители на фонд ФЛАГ взеха участие в Седмата годишна среща на местните власти 15.10.2010 На 30 април 2010 г. в Залата на Общинския Съвет на Община Ловеч се състоя Кръгла маса на тема „Развитие на фонд ФЛАГ” 01.05.2010 В брой 62 на ДВ от 4.08.2009 г. е обнародвано ПМС 189 от 24 юли 2009 г. за финансово подпомагане на общините за компенсиране напълно или частично на разходите за обслужване на дълга към „ФЛАГ” ЕАД 05.08.2009 Специални условия по кредитите за изпълнение на проекти за техническа помощ 22.04.2009 ВАЖНО! За кандидатстващите по ОП Околна среда 27.01.2009 На 22 декември 2008 г. ФЛАГ сключи договори с „Уникредит Булбанк” АД и с Европейската банка за възстановяване и развитие 01.01.2008
4 /  4