Финансов инструмент за преход към чиста енергия FLAG-FICET