Фонд ФЛАГ и дъщерното му дружество Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) се присъединиха като членове на „Център за устойчиви финанси и енергетика“ (Green Finance & Energy Centre). Центърът се утвърждава като тинк-танк по темите за устойчиви финанси и енергетика, който да води обществения дебат по тези теми в страната и да дискутира въпроси, които да водят до конкретни решения.

Инициатори на създаването на центъра са Българска Фондова Борса АД (БФБ), съвместно с Българска независима енергийна борса (БНЕБ), в партньорство с Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете, както и с участието на представители на заинтересованите страни по темите: бизнеса, НПО и браншовите организации, академичната общност и световните консултантски компании.

Участието на Фонд ФЛАГ и ФУГР в Green Finance & Energy Centre ще допринесе за позиционирането на фонда в сектора на финансирането на зелени проекти на публичните власти. Това е важно във връзка с одобрения проект, финансиран от програма LIFE на Европейската комисия, за техническа помощ, която се очаква през 2023 г. да бъде на разположение на публичните власти за целите на структуриране на зелени проекти.

Към момента участници в центъра са представители от разнообразни сектори, свързани със зелените финанси – ЕБВР, ББР, ОББ, Пощенска банка, ING Bank, Фонд на фондовете, PWC, Ernst & Young, СУ „Св. Климент Охридски“, Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE), MOVE.BG, Денкщат, община Стара Загора и др.

Повече за „Център за устойчиви финанси и енергетика“ и за неговата дейност може да откриете тук