Ива Петкова от Фонд ФЛАГ взе участие в панел 2: ESG – енергия, екология, социална инфраструктура на Green Urban Infrastructure Summit Bulgaria 2023. Събитието, организирано от Градът Медиа Груп  в стратегическо партньорство с Европейската инвестиционна банка, е естествено продължение на утвърдени успешни формати Годишна конференция Стратегическа инфраструктура и инвестиции, Urban Mobility Forum и Urban Development Forum. Във форума взеха участие Лиляна Павлова – вицепрезидент на ЕИБ, Ангелина Бонева – заместник министър на регионалното развитие, Андрей Новаков - член на Комисия по регионално развитие на Европейския парламент и др.

На фона на нарастващото влияние на екологичните, социалните и управленски фактори (т.нар. ESG) при оценката на компаниите от инвеститорите, Ива Петкова акцентира върху значението на климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти за постигане на амбициозните цели на Зеления пакт. Фонд ФЛАГ, създаден като инструмент на държавната политика за регионално развитие при влизането на България в ЕС, вече 15 години играе решаваща роля в подкрепа на инвестициите на местните власти. Фондът търси постоянно развитие и предлагане на нови инструменти и продукти, които да отговарят на нарасналите предизвикателства. Предизвикателствата до момента бяха свързани основно с разширяване на обхвата на подкрепата – включване на частен капитал и експертиза чрез Фондовете за градско развитие, както и подобряване на капацитета за самостоятелно управление на инвестиционни заеми чрез Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие.

Платформата, създадена с финансиране от ЕИБ, се доказа като успешен механизъм за финансиране на местните власти – в рамките на първия етап са подкрепени над 30 проекта с 120 млн. лв. Вторият етап на платформата, стартирал през март 2023 г., осигурява нови 160 млн. лв. с ясен фокус върху „зелени“ проекти – за енергийна ефективност, ВЕИ, екологична мобилност и т.н. Опитът, натрупан от ФЛАГ в рамките на финансовите инструменти за градско развитие, показва, че проектите за енергийна ефективност имат нужда от техническа помощ за структуриране на проекта и безвъзмездни енергийни одити; прилагане на интегриран подход с включване на допълващи мерки, последваща верификация на постигнатите резултати.

С проект FLAG-FICET, финансиран от програма LIFE на ЕК, ФЛАГ е в процес на структуриране на иновативен инструмент за преход към чиста енергия, насочен към местните власти. В неговата рамка ще се предоставя безплатна техническа помощ за структуриране на инвестициите, ще се извършва проверка за зелена допустимост на база на Green Eligibility Checker на ЕИБ, ще се проследяват постигнатите индикатори. Със създаването на Звено за климатично финансиране в рамките на ФЛАГ ще се изгради нужната експертиза за насърчаване на зелени проекти с оглед необходимостта от целенасочени и навременни усилия за подкрепа на зеления преход на местните власти. Както посочи и зам.-министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева „Зелените инвестиции трябва да се превърнат в хоризонтална цел и да има зелен компонент във всеки проект“.