На 31 октомври в офиса на Фонд ФЛАГ се състоя среща между представители на фонда и Делегация от Република Азербайджан, на която българската страна представи накратко опита си с прилагане на финансови инструменти за подкрепа повишаване на енергийната ефективност и декарбонизацията на икономиката. Акцент на срещата бе опитът на ФЛАГ с фондовете за градско развитие, българската инвестиционна платформа и проектът FLAG-FICET, с който ще се създаде целеви финансов инструмент за подкрепа за преход към чиста енергия на местните власти.

Делегация от представители на Министерството на Икономиката, Министерството на енергетиката на Азербайджан и някои национални агенции бе на посещение в България в периода с цел запознаване с добрите практики в сферата на финансиране на енергийната ефективност и декарбонизацията на националната икономика, част от работата по проект AZTAF (Azerbaijan Rapid Technical Assistance Facility). Проектът AZTAF, реализиран с финансиране от ЕС и Световната Банка, цели да се окаже техническа помощ на Правителството на Република Азербайджан за постигане на целите свързани с Националните приоритети за развитие и декарбонизация по плана Азербайджан 2030.