Документи и разяснения

 1. Протокол 2 от 17 октомври 2016 г. за отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците
  Дата на публикуване: 25.10.2016 г.

 2. Разяснения от 10 октомври 2016 г. във връзка с постъпило искане, съдържащо въпроси по покана за оптимизиране на офертите за участие в процедурата за представяне на оферти от банки с предмет: Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД”
  Дата на публикуване: 10.10.2016 г.

 3. Писмо от 10 октомври 2016 г. до участниците в процедурата Дата на публикуване: 10.10.2016 г.

 4. Разяснения от 28 септември 2016 г. във връзка с постъпило искане, съдържащо въпроси по техническо задание за участие в процедура за представяне на оферти от банки с предмет: Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД”
  Дата на публикуване: 28.09.2016 г.

 5. Разяснения No 2 от 08 септември 2016 г. във връзка с постъпило искане, съдържащо въпроси по техническо задание за участие в процедура за представяне на оферти от банки с предмет: Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД”
  Дата на публикуване: 09.09.2016 г.

 6. Разяснения No 1 от 08 септември 2016 г. във връзка с постъпило искане, съдържащо въпроси по техническо задание за участие в процедура за представяне на оферти от банки с предмет: Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД”
  Дата на публикуване: 09.09.2016 г.

 7. Разяснения от 31 август 2016 г. във връзка с постъпило искане, съдържащо въпроси по техническо задание за участие в процедура за представяне на оферти от банки с предмет: Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД” Дата на публикуване: 31.08.2016 г.

 8. Техническо задание за участие в процедура за представяне на оферти от банки с предмет „Избор на финансиращи институции за предоставяне на дългосрочни банкови заеми за рефинансиране на съществуващ дълг на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД"Дата на публикуване: 23.08.2016 г.