Процедура за избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи банкови кредити на „Фонд ФЛАГ” ЕАД в следните обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - Предоставяне на револвиращ банков кредит в размер на 20 000 000 лв.
 • Обособена позиция № 2 - Предоставяне на револвиращ банков кредит в размер на 40 000 000 лв.
 • Обособена позиция № 3 - Предоставяне на револвиращ банков кредит в размер на 35 000 000 лв.
 • Обособена позиция № 4 - Предоставяне на револвиращ банков кредит в размер на 20 000 000 лв.
 • Обособена позиция № 5 - Предоставяне на револвиращ банков кредит в размер на 22 000 000 лв.

Документи:

 1. Техническо задание за участие в процедура за предоставяне на оферти
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 2. Приложение 1 – Образец на оферта
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 3. Приложение 2 – Ценово предложение относно обособена позиция № 1
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 4. Приложение 3 – Ценово предложение относно обособена позиция № 2
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 5. Приложение 4 – Ценово предложение относно обособена позиция № 3
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 6. Приложение 5 – Ценово предложение относно обособена позиция № 4
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 7. Приложение 6 – Ценово предложение относно обособена позиция № 5
  Дата на публикуване: 09.06.2023 г.