Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Резултати от дейността


 Програмен период 2007 - 2013 г.

 

 

•     750 подпомогнати общински проекта за периода 2009 - 2016 г.
 

•     200 от общо 265 български общини са получили подкрепа от фонд ФЛАГ
 
 

 •     над 1 млрд. лв. одобрени заеми, с които са финансирани проекти на обща стойност 5 млрд. лв.

 

       828 млн. лв. или 82% от всички одобрени заеми са за мостово финансиране
 

       180 млн. лв. или 18% от всички одобрени заеми са за собствено участие

 


Финансирани са проекти във всички сфери на икономиката, като основно са проекти за подобряване на градската среда, образователна, културна, социална и здравна инфраструктура, изграждане на интегрирани системи за градски транспорт. Съществен дял от финансираните проекти се пада и на проекти, свързани с изграждане на ВиК мрежи, пречиствателни станции, регионални системи за управление на отпадъците.

 


Най-голям дял от одобрените заеми са по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“. Фонд ФЛАГ е одобрил 527 кредита на обща стойност 455 млн. лв. или 47% от стойността на общо одобрените заеми. Подкрепени са 420 проекта на обща стойност 1.3 млдр. лв.


Финансирането на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ е в размер на 388.3 млн. лв. или 40% от общо одобрените заеми от Фонд ФЛАГ. Общият брой на заемите, отпуснати от фонд ФЛАГ по тази програма са 188, с които са подкрепени 124 проекта на обща стойност 2.95 млрд. лв.


Одобрените заеми по Програмите за Трансгранично сътрудничество 2007 - 2013 г. заемат 8% от общия размер или 80 млн. лв., с които са подкрепени 88 проекта, на обща стойност 142 млн. лв. Фонд ФЛАГ е одобрил 90 кредита, разпределени по програми както следва:

 

      

 

Одобрените заеми по Програма за развитие на селските райони са 86 на обща стойност 37.6 млн. лв. и представляват 4% от общо одобрените заеми. Подкрепени са 80 проекта на обща стойност 116 млн. лв. През последните години навлязоха алтернативни финансови инструменти, които подпомагат изпълнението на проекти по ПРСР. Поради тази причина, финансирането от ФЛАГ се ограничава само до случаи, в които няма достъпно алтернативно финансиране.

 

Фонд ФЛАГ е предоставил 24 кредита за изпълнение на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на обща стойност 7.7 млн. лв. Подкрепени са 22 проекта, на обща стойност над 17.9 млн. лв.

 

ФЛАГ е финансира и общински проекти за подготовка на проектни предложения на обща стойност 272 хил. лв., както и един заем за финансиране на проект по Оперативна програма „Административен капацитет" на стойност 330 хил. лв.    

 


 

 

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)