От 1-ви март 2023 г. ФЛАГ стартира набирането на проектни предложения за финансиране на проекти чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие – втори етап,  финансирана от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ.

Формуляри за кандидатстване и придружителни документи

Исканията за кредит се подават в офиса на Фонд ФЛАГ ЕАД на адрес:
гр. София, ул. „6-ти септември“ №1, ет. 3.