Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На заседание на 25 юни 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Хисаря и Тополовград.

На заседание на 25 юни 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Хисаря и Тополовград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по „Национален план за възстановяване и устойчивост“ и „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 1 149 661,00 лв.

На заседание на 17 май 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Антон.

На заседание на 17 май 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Антон. Одобреният кредит от фонд ФЛАГ е за подпомагане успешното изпълнение на проект по „Европейско икономическо пространство 2014-2020 г.“.

 

Стойност на одобрения кредит е в размер на 382 943,00 лв.

На заседание на 25 април 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Балчик.

На заседание на 25 април 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Балчик. Одобреният кредит от фонд ФЛАГ е за подпомагане успешното изпълнение на проекти по „Националния план за възстановяване и устойчивост“.

 

Стойност на одобрения кредит е в размер на 886 113,00 лв.

На заседание на 29 февруари 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Балчик и Видин.

На заседание на 29 февруари 2024 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Балчик и Видин. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 2 420 864,00 лв.

На заседание на 12 декември 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Габрово, Карлово, Хисаря, Дупница, Златоград и Перник.

На заседание на 12 декември 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Габрово, Карлово, Хисаря, Дупница, Златоград и Перник. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“,  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2014 – 2020 г.

 

На заседание на 12 декември 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Разлог.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 28 414 164,00 лв.

На заседание на 29 ноември 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Сливен и Ивайловград.

На заседание на 29 ноември 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Сливен и Ивайловград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

 

На заседание на 29 ноември 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Кресна, Асеновград, Ботевград и „Индустриален парк Добрич“ ЕООД.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 16 670 767,00 лв.

На заседание на 26 октомври 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Шабла и Аврен, както и на „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен.

На заседание на 26 октомври 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Шабла и Аврен, както и на „Пътнически превози“ ЕООД, гр. Сливен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Механизма на „Европейското икономическо пространство“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014 – 2020 г., Програма за морско дело и рибарство, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 2 861 211 лв.

На заседание на 5 октомври 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Русе, Лом и Ботевград.

На заседание на 5 октомври 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Русе, Лом и Ботевград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“.

 

На заседание на 5 октомври 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Ботевград.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 13 423 951 лв.

На заседание на 31 август 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Варна, Бяла (Варна), Девин, Враца, Перник, Търговище, Сандански, както и на МБАЛ Девин ЕАД.

На заседание на 31 август 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Варна, Бяла (Варна), Девин, Враца, Перник, Търговище, Сандански, както и на МБАЛ Девин ЕАД. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Програма за развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., Механизъм на европейското икономическо пространство, Програма на МОН и Подготовка на проектни предложения.

 

На заседание на 31 август 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на СБАЛО-Хасково ЕООД.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 19 155 100 лв.

На заседание на 25 юли 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Берковица, Трявна и Поморие.

На заседание на 25 юли 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Берковица, Трявна и Поморие. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, Програма за развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., Механизъм на европейското икономическо пространство.

 

На заседание на 25 юли 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Асеновград, Етрополе и Борино.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 12 845 272 лв.

На заседание на 29 юни 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Радомир, Лозница, Белоградчик, Девин, Никопол, Септември, Велинград и Мъглиж.

На заседание на 29 юни 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Радомир, Лозница, Белоградчик, Девин, Никопол, Септември, Велинград и Мъглиж. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Механизъм на европейското икономическо пространство, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ и Целево финансиране на инвестиционни проекти от МРРБ.

 

На заседание на 29 юни 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общинa Сандански.

 

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 10 142 732 лв.

На заседание на 4 май 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Враца и Чирпан

На заседание на 4 май 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Враца и Чирпан. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Механизъм на европейското икономическо пространство, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Целево финансиране на инвестиционни проекти от МРРБ.

На заседание на 4 май 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Каварна и Сопот.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 35 828 833,00 лв.

На заседание на 24 април 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Петрич и Велико Търново.

На заседание на 24 април 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Петрич и Велико Търново. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма на МОН и Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 8 292 471,00 лв.

На заседание на 30 март 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Ивайловград, Лом, Ботевград, Кочериново, Костинброд и Златоград.

На заседание на 30 март 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Ивайловград, Лом, Ботевград, Кочериново, Костинброд и Златоград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 12 253 992,00 лв.

На заседание на 16 март 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Лом.

На заседание на 16 март 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Лом. Одобреният кредит от фонд ФЛАГ е за подпомагане успешното изпълнение на проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.

 

Стойността на одобрения кредит е в размер на 941 639 лв.

На заседание на 16 февруари 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Монтана, Силистра и Бяла (Варна).

На заседание на 16 февруари 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Монтана, Силистра и Бяла (Варна). Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Целево финансиране на инвестиционни проекти – МРРБ.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 7 051 312 лв.

На заседание на 31 януари 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Гоце Делчев, Монтана, Разград, Видин, Сандански и Пирдоп.

На заседание на 31 януари 2023 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Гоце Делчев, Монтана, Разград, Видин, Сандански и Пирдоп. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Механизъм на Европейско икономическо пространство и Целево финансиране на инвестиционни проекти – МРРБ.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 21 439 948 лв.

На заседание на 21 декември 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Благоевград, Горна Оряховица, Враца, Вълчи дол, Аврен, Стара Загора и Петрич.

На заседание на 21 декември 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Благоевград, Горна Оряховица, Враца, Вълчи дол, Аврен, Стара Загора и Петрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Целево финансиране на инвестиционни проекти – МРРБ.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 20 958 505 лв.

На заседание на 29 ноември 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Казанлък, Гоце Делчев, Димитровград, Монтана, Петрич и Ивайловград.

На заседание на 29 ноември 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Казанлък, Гоце Делчев, Димитровград, Монтана, Петрич и Ивайловград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Турция 2014-2020 г.“ и Програма на МОН.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 5 564 694 лв.

На заседание на 27 октомври 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Видин, Варна, Костинброд и Струмяни.

На заседание на 27 октомври 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Видин, Варна, Костинброд и Струмяни. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 11 498 602 лв.

1 /  10