Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На заседание на 29 септември 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Добрич, Димитровград, Червен бряг и Малко Търново.

На заседание на 29 септември 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Добрич, Димитровград, Червен бряг и Малко Търново. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Финансовият механизъм на „Европейското икономическо пространство“.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 7 541 148 лв.

На заседание на 24 август 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Тутракан, Своге и Трявна.

На заседание на 24 август 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Тутракан, Своге и Трявна. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 7 542 818 лв.

На заседание на 28 юли 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Плевен, Ямбол, Кюстендил, Дупница, Ботевград, Лом, Георги Дамяново, Балчик и Левски.

На заседание на 28 юли 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Плевен, Ямбол, Кюстендил, Дупница, Ботевград, Лом, Георги Дамяново, Балчик и Левски. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 13 813 952 лв.

На заседание на 28 юни 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карлово, Сливен, Плевен, Гоце Делчев и Поморие.

На заседание на 28 юни 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карлово, Сливен, Плевен, Гоце Делчев и Поморие. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция - България 2014-2020 г.“ и Финансовият механизъм на „Европейското икономическо пространство“.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 2 975 792 лв.

На заседание на 31 май 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Белоградчик, Кнежа и Сапарева баня.

На заседание на 31 май 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Белоградчик, Кнежа и Сапарева баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Финансовият механизъм на „Европейското икономическо пространство“.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 1 258 904,00 лв.

На заседание на 19 април 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Добрич, Видин и Костинброд.

На заседание на 19 април 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Добрич, Видин и Костинброд. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 7 421 659,00 лв.

На заседание на 24 март 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Севлиево, Златоград и Лом.

На заседание на 24 март 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Севлиево, Златоград и Лом. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На заседание на 24 март 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Родопи.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 8 595 182,00 лв.

На заседание на 24 февруари 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Берковица, Поморие, Казанлък, Сопот, Сандански, Враца и Рила.

На заседание на 24 февруари 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Берковица, Поморие, Казанлък, Сопот, Сандански, Враца и Рила. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г., Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 9 975 960 лв.

На заседание на 25 януари 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Кърджали и Монтана.

На заседание на 25 януари 2022 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Кърджали и Монтана. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 1 756 723 лв.

На заседание на 16 декември 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Стрелча и Бобов дол.

На заседание на 16 декември 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Стрелча и Бобов дол. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 326 616 лв.

На заседание на 25 ноември 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Плевен, Кресна, Гоце Делчев, Ардино, Берковица и Лом.

На заседание на 25 ноември 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Плевен, Кресна, Гоце Делчев, Ардино, Берковица и Лом. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 5 923 637 лв.

На заседание на 28 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Роман, Трявна, Кричим и Златоград.

На заседание на 28 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Роман, Трявна, Кричим и Златоград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На заседание на 28 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Хисаря.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 5 864 481,00 лв.

На заседание на 7 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Берковица, Белоградчик, Мадан, Златоград, Бобов дол и Аврен.

На заседание на 7 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Берковица, Белоградчик, Мадан, Златоград, Бобов дол и Аврен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 9 531 319,86 лв.

На заседание на 31 август 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Плевен, Своге, Батак, Бяла (Варна), Белово, Чепеларе и Шабла.

На заседание на 31 август 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Плевен, Своге, Батак, Бяла (Варна), Белово, Чепеларе и Шабла. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.“.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 10 733 076 лв.

На заседание на 22 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Казанлък и Петрич.

На заседание на 22 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Казанлък и Петрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.

 

На заседание на 22 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Мирково.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 532 217,16 лв.

На заседание на 01 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карлово, Варна, Рила, Пловдив, Враца, Елена, Борово, Маджарово, Берковица и Септември.

На заседание на 01 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карлово, Варна, Рила, Пловдив, Враца, Елена, Борово, Маджарово, Берковица и Септември. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 41 338 403 лв.

На заседание на 03 юни 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Струмяни и Сопот.

На заседание на 03 юни 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Струмяни и Сопот. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България – Северна Македония 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

На заседание на 03 юни 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Мадан и Смядово.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 090 794 лв.

На заседание на 28 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Лом и Поморие.

На заседание на 28 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Лом и Поморие. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

На заседание на 28 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Павликени, Рудозем, Разлог и Варна.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 56 391 396 лв.

На заседание на 15 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Несебър, Златоград и Сандански.

На заседание на 15 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Несебър, Златоград и Сандански. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 538 780 лв.

На заседание на 31 март 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свиленград, Брацигово, Тервел. Велинград, Балчик, Червен бряг, Ботевград и Поморие.

На заседание на 31 март 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свиленград, Брацигово, Тервел. Велинград, Балчик, Червен бряг, Ботевград и Поморие. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г., Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г., Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На заседание на 31 март 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Мездра и община Бургас.

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 11 970 623 лв.

2 /  10