Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На заседание на 28 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Роман, Трявна, Кричим и Златоград.

На заседание на 28 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Роман, Трявна, Кричим и Златоград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На заседание на 28 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Хисаря.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 5 864 481,00 лв.

На заседание на 7 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Берковица, Белоградчик, Мадан, Златоград, Бобов дол и Аврен.

На заседание на 7 октомври 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Берковица, Белоградчик, Мадан, Златоград, Бобов дол и Аврен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 9 531 319,86 лв.

На заседание на 31 август 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Плевен, Своге, Батак, Бяла (Варна), Белово, Чепеларе и Шабла.

На заседание на 31 август 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Плевен, Своге, Батак, Бяла (Варна), Белово, Чепеларе и Шабла. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния-България 2014-2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.“.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 10 733 076 лв.

На заседание на 22 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Казанлък и Петрич.

На заседание на 22 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Казанлък и Петрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.

 

На заседание на 22 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Мирково.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 532 217,16 лв.

На заседание на 01 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карлово, Варна, Рила, Пловдив, Враца, Елена, Борово, Маджарово, Берковица и Септември.

На заседание на 01 юли 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карлово, Варна, Рила, Пловдив, Враца, Елена, Борово, Маджарово, Берковица и Септември. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 41 338 403 лв.

На заседание на 03 юни 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Струмяни и Сопот.

На заседание на 03 юни 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Струмяни и Сопот. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България – Северна Македония 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

На заседание на 03 юни 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Мадан и Смядово.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 090 794 лв.

На заседание на 28 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Лом и Поморие.

На заседание на 28 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Лом и Поморие. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

 

На заседание на 28 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Павликени, Рудозем, Разлог и Варна.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 56 391 396 лв.

На заседание на 15 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Несебър, Златоград и Сандански.

На заседание на 15 април 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Несебър, Златоград и Сандански. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 538 780 лв.

На заседание на 31 март 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свиленград, Брацигово, Тервел. Велинград, Балчик, Червен бряг, Ботевград и Поморие.

На заседание на 31 март 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свиленград, Брацигово, Тервел. Велинград, Балчик, Червен бряг, Ботевград и Поморие. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г., Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 г., Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На заседание на 31 март 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Мездра и община Бургас.

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 11 970 623 лв.

На заседание на 24 февруари 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Бобов дол, Малко Търново, Чирпан и Враца.

На заседание на 24 февруари 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Бобов дол, Малко Търново, Чирпан и Враца. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.

На заседание на 24 февруари 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на община Стара Загора и СБАЛО "Свети Мина"ЕООД - Благоевград.

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 26 570 839 лв.

На заседание на 28 януари 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свиленград, Ветрино, Гоце Делчев и Антон.

На заседание на 28 януари 2021 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свиленград, Ветрино, Гоце Делчев и Антон. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 4 570 705 лв.

На заседание на 17 декември 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Чипровци, Долни Дъбник, Белово, Костенец, Гоце Делчев, Габрово, Златоград, Борино, Балчик, Аврен и ВиК Кърджали.

На заседание на 17 декември 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Чипровци, Долни Дъбник, Белово, Костенец, Гоце Делчев, Габрово, Златоград, Борино, Балчик, Аврен и ВиК Кърджали. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На заседание на 17 декември 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити по „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“(БИКПГР) на общините Марица, Кирково, Пирдоп, Вълчедръм, Мъглиж, Свищов, Благоевград и СБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев"ЕАД.

Общата стойност на одобрените кредити е в размер на 56 878 958 лв.

На заседание на 20 ноември 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Разград, Дряново и Генерал Тошево.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намеритe тук.

На заседание на 29 октомври 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Ботевград, Чипровци и Монтана.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Програма LIFE.

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намеритe тук.

На заседание на 8 октомври 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свищов, Малко Търново, Плевен, Девин, Гълъбово, Поморие, Септември, Сапарева баня, Враца и Бургасбус ЕООД.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намеритe тук

На заседание на 31 август 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Асеновград, Враца, Свищов, Златоград, Казанлък, Мездра, Любимец, Сандански, Димитровград и Бобов дол

Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Асеновград, Враца, Свищов, Златоград, Казанлък, Мездра, Любимец, Сандански, Димитровград и Бобов дол. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.“ и „Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 юли 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Генерал Тошево, Гоце Делчев, Димитровград и Русе

Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Генерал Тошево, Гоце Делчев, Димитровград и Русе. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.“ и „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Средец, Аврен, Девин и Септември.

На заседание на 30 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Средец, Аврен, Девин и Септември. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.“, и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 9 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Търговище, Сливен, Берковица, Бургас, Червен бряг и Вършец.

На заседание на 9 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Търговище, Сливен, Берковица, Бургас, Червен бряг и Вършец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.“, и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 29 април 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Казанлък, Петрич, Враца, Тутракан и Свиленград.

На заседание на 29 април 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Казанлък, Петрич, Враца, Тутракан и Свиленград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

2 /  10