Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На заседание на 30 август 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карнобат, Елхово, Мадан и Монтана.

На заседание на 30 август 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карнобат, Елхово, Мадан и Монтана. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по  Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ и „Българо-швейцарска програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения ЕС“.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

 

На заседание на 25 юли 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свищов, Севлиево, Свиленград, Девин, Монтана, Сандански и Стралджа.

На заседание на 25 юли 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Свищов, община Севлиево, община Свиленград, община Девин, община Монтана, община Сандански и община Стралджа. Одобрените кредити са за подпомагане успешното изпълнение на общо 24 проекта, 19 от които по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 г., четири проекта финансирани със средства по Програма за трансгранично сътрудничество "България – Сърбия" 2014 – 2020 г. и един проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Плевен, Гълъбово, Горна Оряховица, Долна Митрополия, Монтана, Видин, Бовов дол и Рила.

На заседание на 27 юни 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Плевен, община Гълъбово, община Горна Оряховица, община Долна Митрополия, община Монтана, община Видин, община Бовов дол и община Рила. Одобрените кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 19 май 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Девин и община Лясковец.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ и Националния доверителен екофонд.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 28 март 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златоград, община Димитровград, община Бяла (област Русе) и община Брусарци.

На заседание на 28 март 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златоград, община Димитровград, община Бяла (област Русе) и община Брусарци. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 02 февруари 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Поморие, община Балчик и община Белене.

На заседание на 02 февруари 2017 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Поморие, община Балчик и община Белене. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България INTERREG V-A 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 25 ноември 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тервел, община Златоград, община Мадан и община Рудозем.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 24 октомври 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златица и община Казанлък.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 10 август 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа, община Казанлък, община Свиленград, община Тополовград, община Мизия, община Варна, община Добрич и община Банско.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд „Солидарност“ на ЕС, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 23 юни 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лесичово и община Тетевен.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 25 април 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Димитровград, община Ловеч, община Бяла Слатина, община Балчик и община Николаево.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 23 март 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Несебър и община Созопол.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук. 

На заседание на 1 март 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тутракан, община Свиленград, община Поморие, община Хисаря и община Павликени.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 15 декември 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливен и община Маджарово.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 30 ноември 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стара Загора, община Димитровград, община Петрич, община Добрич, община Стрелча, община Аксаково, община Смолян и община Гулянци.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.“ и Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 27 октомври 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Плевен и община Стралджа.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 1 октомври 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Дупница, община Горна Оряховица, община Плевен, община Варна, община Видин, община Стралджа и община Сопот.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 27 август 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Разград, община Петрич, община Варна, община Монтана, община Плевен, община Шумен, община Перник и община Маджарово.

На заседание на 27 август 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Разград, община Петрич, община Варна, община Монтана, община Плевен, община Шумен, община Перник и община Маджарово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 27 юли 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златоград, община Девин, община Ямбол, община Пещера, община Бяла (Русе), община Първомай, община Кричим, община Несебър, община Белене, община Черв

На заседание на 27 юли 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златоград, община Девин, община Ямбол, община Пещера, община Бяла (Русе), община Първомай, община Кричим, община Несебър, община Белене, община Червен бряг, община Малко Търново, община Генерал Тошево и община Николаево. Одобрените от фонд ФЛАГ кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007 - 2013 г.“ и Програма за развитие на селските райони.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 26 юни 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Русе, община Дупница, община Лом, община Благоевград, община Маджарово, община Никопол, община Павликени, община Свищов, община Левски, община Белен

На заседание на 26 юни 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Русе, община Дупница, община Лом, община Благоевград, община Маджарово, община Никопол, община Павликени, община Свищов, община Левски, община Белене, община Трявна, община Силистра и община Исперих. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Македония 2007 – 2013 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

3 /  8