Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На заседание на 20 ноември 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Разград, Дряново и Генерал Тошево.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намеритe тук.

На заседание на 29 октомври 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Ботевград, Чипровци и Монтана.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия 2014-2020 г.“ и Програма LIFE.

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намеритe тук.

На заседание на 8 октомври 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свищов, Малко Търново, Плевен, Девин, Гълъбово, Поморие, Септември, Сапарева баня, Враца и Бургасбус ЕООД.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намеритe тук

На заседание на 31 август 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Асеновград, Враца, Свищов, Златоград, Казанлък, Мездра, Любимец, Сандански, Димитровград и Бобов дол

Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Асеновград, Враца, Свищов, Златоград, Казанлък, Мездра, Любимец, Сандански, Димитровград и Бобов дол. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.“ и „Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 юли 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Генерал Тошево, Гоце Делчев, Димитровград и Русе

Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Генерал Тошево, Гоце Делчев, Димитровград и Русе. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.“ и „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Средец, Аврен, Девин и Септември.

На заседание на 30 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Средец, Аврен, Девин и Септември. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 г.“, и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 9 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Търговище, Сливен, Берковица, Бургас, Червен бряг и Вършец.

На заседание на 9 юни 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Търговище, Сливен, Берковица, Бургас, Червен бряг и Вършец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.“, и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 29 април 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Казанлък, Петрич, Враца, Тутракан и Свиленград.

На заседание на 29 април 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Горна Оряховица, Казанлък, Петрич, Враца, Тутракан и Свиленград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г.“, „Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 25 март 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карнобат, Благоевград, Монтана, Златица и Петрич.

На заседание на 25 март 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Карнобат, Благоевград, Монтана, Златица и Петрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 18 март 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Видин и Добрич.

На заседание на 18 март 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Видин и Добрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 27 февруари 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Чепеларе, Балчик и Лом.

На заседание на 27 февруари 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Чепеларе, Балчик и Лом. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014 – 2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 януари 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свищов, Поморие, Струмяни, Ботевград и Лом.

На заседание на 30 януари 2020 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Свищов, Поморие, Струмяни, Ботевград и Лом. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 17 декември 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Гоце Делчев, Видин и Сливница.

На заседание на 17 декември 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Гоце Делчев, Видин и Сливница. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 25 ноември 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Берковица, Дупница, Свиленград, Белене, Никопол и Петрич.

На заседание на 25 ноември 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Берковица, Дупница, Свиленград, Белене, Никопол и Петрич. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 31 октомври 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Кюстендил, Ивайловград и СНЦ "МИГ Свиленград ареал".

На заседание на 31 октомври 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Кюстендил, Ивайловград и СНЦ "МИГ Свиленград ареал". Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 02 октомври 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Лом, Свищов, Велинград, Димитровград, Разлог, Балчик и Сандански.

На заседание на 02 октомври 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Лом, Свищов, Велинград, Димитровград, Разлог, Балчик и Сандански. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 август 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Разград, Кърджали, Видин, Монтана, Лясковец, Балчик и Септември

На заседание на 30 август 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Разград, Кърджали, Видин, Монтана, Лясковец, Балчик и Септември. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 30 юли 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Дупница, Враца, Добрич, Балчик, Пазарджик, Гълъбово, Брегово, Петрич и Костинброд.

На заседание на 30 юли 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Дупница, Враца, Добрич, Балчик, Пазарджик, Гълъбово, Брегово, Петрич и Костинброд. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 25 юни 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велико Търново, Ивайловград, Враца, Севлиево, Чирпан, Сандански, Етрополе, Златоград, Генерал Тошево, Шабла и Лом.

На заседание на 25 юни 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Велико Търново, Ивайловград, Враца, Севлиево, Чирпан, Сандански, Етрополе, Златоград, Генерал Тошево, Шабла и Лом. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.“, Проект „Красива България“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

На заседание на 29 май 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Разград, Белово, Свиленград и Септември.

На заседание на 29 май 2019 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Разград, Белово, Свиленград и Септември. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Списък с по-подробна информация за одобрените кредити може да намерите тук.

3 /  10