Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На заседание на 27 юли 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златоград, община Девин, община Ямбол, община Пещера, община Бяла (Русе), община Първомай, община Кричим, община Несебър, община Белене, община Черв

На заседание на 27 юли 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Златоград, община Девин, община Ямбол, община Пещера, община Бяла (Русе), община Първомай, община Кричим, община Несебър, община Белене, община Червен бряг, община Малко Търново, община Генерал Тошево и община Николаево. Одобрените от фонд ФЛАГ кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007 - 2013 г.“ и Програма за развитие на селските райони.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 26 юни 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Русе, община Дупница, община Лом, община Благоевград, община Маджарово, община Никопол, община Павликени, община Свищов, община Левски, община Белен

На заседание на 26 юни 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Русе, община Дупница, община Лом, община Благоевград, община Маджарово, община Никопол, община Павликени, община Свищов, община Левски, община Белене, община Трявна, община Силистра и община Исперих. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Македония 2007 – 2013 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 19 май 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Средец, община Варна, община Видин, община Сливен, община Стара Загора, община Хасково, община Любимец, община Балчик и община Костенец.

На заседание на 19 май 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Средец, община Варна, община Видин, община Сливен, община Стара Загора, община Хасково, община Любимец, община Балчик и община Костенец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“ и Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 16 април 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Смолян, община Ловеч, община Балчик, община Малко Търново, община Велико Търново, община Септември, община Луковит, община Кърджали и община Карло

На заседание на 16 април 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Смолян, община Ловеч, община Балчик, община Малко Търново, община Велико Търново, община Септември, община Луковит, община Кърджали и община Карлово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 17 март 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бяла Слатина, община Поморие, община Етрополе, община Враца, община Берковица, община Симитли и община Тунджа.

На заседание на 17 март 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бяла Слатина, община Поморие, община Етрополе, община Враца, община Берковица, община Симитли и община Тунджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Сърбия 2007 – 2013 г.“, Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.  

На заседание на 29 януари 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливен, община Раднево, община Дупница и община Карлово.

На заседание на 29 януари 2015 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сливен, община Раднево, община Дупница и община Карлово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Македония.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 18 декември 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Пловдив, община Карнобат, община Созопол и община Бяла (Варна).

На заседание на 18 декември 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Пловдив, община Карнобат, община Созопол и община Бяла (Варна). Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 28 ноември 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Костенец, община Плевен, община Велико Търново, община Кюстендил, община Търговище, община Варна, община Тервел, община Велики Преслав, община Б

На заседание на 28 ноември 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Костенец, община Плевен, община Велико Търново, община Кюстендил, община Търговище, община Тервел, община Велики Преслав, община Белене, община Свиленград, община Стралджа и община Разлог. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП „България – Турция 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“ и Програма за развитие на селските райони.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 30 октомври 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Средец, община Бургас, община Павликени, община Айтос, община Ямбол, община Кубрат, община Нови пазар, община Добричка, община Плевен, община Ш

На заседание на 30 октомври 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Средец, община Бургас, община Павликени, община Айтос, община Ямбол, община Кубрат, община Нови пазар, община Добричка, община Плевен, община Шумен, община Костинброд, община Свищов, община Гълъбово, община Етрополе, община Хисаря, община Самоков и община Дупница. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 30 септември 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Севлиево, община Стара Загора, община Мездра, община Стамболийски, община Монтана, община Димитровград, община Троян, община Аксаково, община

На заседание на 30 септември 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Севлиево, община Стара Загора, община Мездра, община Стамболийски, община Монтана, община Димитровград, община Троян, община Аксаково, община Раковски, община Тунджа и община Червен бряг. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 26 август 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Варна, община Свищов, община Малко Търново и община Любимец.

На заседание на 26 август 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Варна, община Свищов, община Малко Търново и община Любимец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” и Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция 2007-2013 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 22 юли 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Русе, община Карнобат, община Габрово, община Хасково и община Лом.

На заседание на 22 юли 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Русе, община Карнобат, община Габрово, община Хасково и община Лом. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. и Европейска програма за трансгранично сътрудничество "Румъния - България 2007 – 2013 г“.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намеритетук.

На заседание на 24 юни 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ямбол, община Кърджали, община Камено, община Златоград, община Маджарово и община Рила.

На заседание на 24 юни 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ямбол, община Кърджали, община Камено, община Златоград, община Маджарово и община Рила.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г., Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Македония и Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 26 май 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Казанлък, община Роман, община Бургас, община Средец, община Петрич, община Русе, община Малко Търново както и едно рамково кредитно споразумение на

На заседание на 26 май 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Казанлък, община Роман, община Бургас, община Средец, община Петрич, община Русе, община Малко Търново както и едно рамково кредитно споразумение на община Враца.

Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., Европейска програма за териториално сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г. , Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013 г. и Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 28 април 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Добрич, община Първомай, община Берковица, община Тутракан и община Опан.

На заседание на април 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Добрич, община Първомай, община Берковица, община Тутракан и община Опан. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 25 март 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кюстендил, община Белово, община Сандански, община Велико Търново и община Попово.

На заседание на 25 март 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кюстендил, община Белово, община Сандански, община Велико Търново и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

 

На заседание на 25 февруари 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на общините Петрич, Генерал Тошево, Кочериново, Белоградчик, Тервел, Свищов, Ловеч, Варна, Свиленград, Антон и Стралджа.

На заседание на 25 февруари 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Петрич, община Генерал Тошево, община Кочериново, община Белоградчик, община Тервел, община Свищов, община Ловеч, община Варна, община Свиленград, община Антон и община Стралджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 24 януари 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кърджали, община Карлово, община Лом, община Белослав, община Сандански, община Сапарева баня, община Елхово, община Ракитово, община Велики Прес

На заседание на 24 януари 2014 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кърджали, община Карлово, община Лом, община Белослав, община Сандански, община Сапарева баня, община Елхово, община Ракитово, община Велики Преслав, община Лозница и община Карнобат. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и Програма за развитие на селските райони.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 19 декември 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Белица, община Балчик, община Гърмен, община Димитровград, община Казанлък, община Пещера, община Сапарева баня, община Септември и община Слив

На заседание на 19 декември 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Белица, община Балчик, община Гърмен, община Димитровград, община Казанлък, община Пещера, община Сапарева баня, община Септември и община Сливен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ и Програма за ТГС по ИПП България – бивша Югославска Република Македония.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

На заседание на 27 ноември 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бяла, Варненска област, община Бяла Слатина, община Чипровци, община Девин, община Дупница, община Гоце Делчев, община Гулянци, община Карлово,

На заседание на 27 ноември 2013 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бяла, Варненска област, община Бяла Слатина, община Чипровци, община Девин, община Дупница, община Гоце Делчев, община Гулянци, община Карлово, община Кричим, община Любимец, община Сопот, община Стрелча, община Видин, община Ардино, община Габрово, община Мирково, община Петрич, община Рила, община Свищов, община Средец  и община Трявна. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., Програма за европейско териториално сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Програма за ТГС по ИПП България – бивша Югославска Република Македония и Програма за ТГС по ИПП България - Турция 2007 - 2013 г.

Списък с по-подробна информация за одобрените проекти може да намерите тук.

4 /  8