1 386
финансирани проекта
2 052 903 471
одобрени заеми
/в лева към 1 януари 2023 г./
7 709 121 044
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 януари 2023 г./