1 462
финансирани проекта
2 174 951 387
одобрени заеми
/в лева към 1 септември 2023 г./
7 952 241 867
подкрепени инвестиции
/в лева към 1 септември 2023 г./