1 292
финансирани проекта
1 833 081 863
одобрени заеми
/в лева към 1 октомври 2021 г./
7 159 559 250
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 октомври 2021 г./