1 172
финансирани проекта
1 506 062 277
одобрени заеми
(в лева към 01.09.2020 г.)
6 455 767 471
обща стойност на подкрепени проекти
(в лева към 01.09.2020 г.)